Andreas Aarrestad

Sivilingeniørstudent og konsulent

01. Om meg


Jeg er en 21-åring fra Skien, nå bosatt i Trondheim. Her studerer jeg tredjeåret mot en mastergrad i kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet ved NTNU Gløshaugen. Som student har jeg stor interesse for både programmering og matematikk, men det er selve skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og forretninger jeg brenner for. Fra studiene har jeg et godt grunnlag med emner som statistikk, calculus, fysikk og algoritmekonstruksjon som jeg bygger på med emner som digital økonomi, anvendt nettverksteori og digital sikkerhet i IKT-systemer.

Ved siden av studiene har jeg og tre medstudenter også opprettet vårt eget konsulentselskap der vi driver med webutvikling og digital rådgivning. Det har vært svært lærerikt og givende å få jobbe i team og få praktisk erfaring fra både det rent tekniske, samt å lære å forholde seg til kunder og drive forretninger.

Som person er jeg nøyaktig, utadvendt og arbeidsom, og ikke redd for nye utfordringer. Håper du som leser tar kontakt dersom det er noe du tror jeg kan bidra med!

andreas

02. Ferdigheter


Utvikling og

programmering

90%

Med emner som algoritmekonstruksjon og databaseutforming fikk jeg revolusjonert tilnærmingen til programmering og utvikling. Fra etableringen av selskapet vårt som fokuserer på webutvikling og digital rådgivning har jeg lært å strukturere arbeidet og jobbe godt i team.

Jeg har god erfaring med språk som JavaScript, Python, Java, SQL og PHP, samt bruk av rammeverk og bibliotek som React, jQuery, Gatsby og Bootstrap.

Nettverk og

sikkerhet

85%

Mastergraden har et stort fokus på anvendt nettverksteori og informasjonssikkerhet. Her har jeg fått en avansert og utfyllende innføring i internettarkitekturen, som jeg har brukt til å programmere rutere og andre nettverkskomponenter. Parallellt har jeg gode kunnskaper om reaksjonære og preventive tiltak mot eventuelle sikkerhetstrusler, og kraftige modeller for nettverksrobusthet.

Økonomi og

analyse

65%

Jeg har prosjekteringerfaring samt en teoretisk og praktisk bakgrunn for statistikkanalyser, trusselmodelleringer og risikoanalyser. I tillegg har jeg en grunnleggende forståelse for klassisk industriell økonomi, men også en spesiell kompetanse om den digitale økonomien. Den digitiale økonomien har brakt med seg nye forretningsmodeller som kan utnyttes med riktig kompetanse.

Design og

kommunikasjon

55%

Med et godt øye for estetikk forstår jeg hvor avgjørende design av en tjeneste er når det kommer til brukeropplevelsen. I selskapet har jeg hatt en fremtredende rolle spesielt i designfasen, noe som har vært ekstremt lærerikt. I tillegg har jeg på enkelte oppdrag vært ansvarlig for kundekontakten, noe som har lært meg viktigheten av hvordan et budskap kommuniseres.

03. Tidslinje


 • HØST 2018

  Sivilingeniøsstudium ved Gløshaugen i Trondheim som gir meg kompetanse i nettverk, digital sikkerhet og økonomi ved hjelp av emner som algoritmer, anvendt nettverksteori og sikkerhet.
  HØST 2018
 • VÅR 2019

  Ukentlig læringsassistent for fem klasser ved Nidaros idrettsungdomsskole i Trondheim. Etter å ha gjennomført et pedagogikkurs holdt jeg undervisninger og hjalp elevene å løse oppgaver.
  VÅR 2019
 • VÅR 2020

  Sammen med tre medstudenter etablerte jeg et eget konsultentselskap som fokuserer på webdesign og digital rådgivning.
  VÅR 2020
 • SOMMER 2020

  Ansvarlig for utvikling av ny løsning for eksport og import av hydrologiske og meteorologiske data fra målestasjoner ved bruk av API, samt utredet og utviklet en webtjener med Django for å samle overlappende tjenester under samme grensesnitt.
  SOMMER 2020
 • HØST 2020

  Gitt i oppgave å veilede studenter og rette essays i emnet TTM4165 - Digital Økonomi.
  HØST 2020

04. Portefølje


Moloen

JavaScriptPHPSQL
En dynamisk webside laget for eventbyrået Moloen AS gjennom konsulentselskapet mitt. Det ble etterspurt bruk av kun PHP og JavaScript, og inkluderer også et publiseringssystem med autorisering. Databasen blir aksessert med SQL.

Østkantspellet

JavaScriptReactSanityGatsby
En statisk webside laget for Østkantspellet gjennom konsulentselskapet mitt. Siden er kodet i React, og er videre utvidet med Gatsby-rammeverket for forhåndsinnlastning av sider og optimalisering av bildeinnlastning. I tillegg brukes Gatsby sammen med publiseringssystemet Sanity for å bygge siden etter at det er gjort endringer i koden. Fra den egne adminsiden der kunden med et brukervennlig grensesnitt kan publisere innlegg på siden, henter Gatsby ut innleggene fra databasen med GraphQL og legger dem til i DOM-en som React-objekter.

Lastfordeler

PythonOpenFlow
I forbindelse med en skoleoppgave for anvendt nettverksteori lagde jeg en lastfordeler for et simulert nettverk som ved hjelp av en round-robin-algoritme viderekobler eventuelle forespørsler til en webtjeneste til en av mange tilgjengelige backend-servere. For å oppnå en software-definert nettverksstruktur (SDN), brukes en kontroller til å styre lastfordeleren med kommunikasjonsprotokollen OpenFlow.

Lastfordeleren fungerer også som en proxy for backend-serverne ved å spoofe serveren sin MAC adresse til sin egen når serveren svarer på ARP-forespørselen til klienten slik at hele lastfordelingen er usynlig for klienten.

Vindatabase

JavaScriptPHPSQL
Egetmotivert prosjekt bygget med LAMP-stacken for å lage en database som kan gi en oversikt over ens vinbeholdning. En vin legges til i beholdningen ved å skrive inn vinens varenummer fra vinmonopolet sin database og sender en HTTP-forespørsel med varenummeret som parameter til en av polets API-er, som returnerer et JSON-objekt med all informasjon om den gitte vinen. Enkelte av disse feltene blir lagt til i min egen database, der vinobjektet blir lagret sammen med brukerens brukerID. Etterpå kan brukeren i et eget vindu redigere antall viner, skrive en liten anmeldelse og gi en rangering på null til ti stjerner.

Jeg lagde også en simpel innloggingsside for tjenesten med brukernavn og passord (som riktignok ikke er hasha) slik at de forskjellige brukerne ikke kan se hverandres vinkjellere.

Send meg gjerne en melding!

Kontakt
Kontakt